33 ofertas

Año de construcción: usado
Precio: 68.636 €
Ubicación: Land-* eng * for sale cat 323d l. description in english below.
* pl * do sprzeda?y cat 323d l. zapraszamy tak?e klientów z zagranicy. 
******  ******  ******  ******  ******  
this machine is ready to work straight after purchase. no leaking, nothing to fix, good and strong machine. 
- we can arrange transport of this machine to your yard, at a very reasonable price.
- location: poland [post code] 64-900, [city] pi?a. we invite you with a mechanic. there is nothing to hide. a service or an expert can be sent to the inspection.
- year of production: 2011
- mileage:  8500 mh
- more information in english will be provide at telephone: (0048) 570 188 117 or e-mail: marcin.rejch@gmail.com
visit our website  abc.swenska.com.pl
******  ******  ******  ******  ******  
- oferta warta przemy?lenia. w gotowo?ci do pracy od razu po zakupie. 
- do ogl?dni?cia: pl 64-900 pi?a. zapraszamy z mechanikiem. nie ma nic do ukrycia, dlatego bez obaw na ogl?dziny mo?na przys?a? rzeczoznawc? lub serwis, który wszystko dok?adnie sprawdzi. 
- cena netto: 295 000 pln 
- rok produkcji: 2011
- przebieg: 8500 mh
- wi?cej informacji pod telefonem: 57 018 81 17 
- maszyna na szybkoz??czu lehnhoff. podwozie 50%, 3 ?y?ki - 60 cm(0,5m3) 140cm (1,4m3) oraz skarpówka hydrauliczna 200cm, klepki 800mm, szybkoz??cze lehnhoff, pompa do paliwa, klimatyzacja, tylna kamera, wyj?cia hydrauliczne, centralne smarowanie, radio, instrukcja obs?ugi w j?zyku polskim.
- nie odpowiadamy za ewentualne b??dy lub nieaktualno?? og?oszenia. niniejsze og?oszenie jest wy??cznie informacj? handlow? i nie stanowi oferty w my?l art. 66, paragraf 1. kodeksu cywilnego.
zapraszamy na nasz? stron?  abc.swenska.com.pl
 * ENG * FOR SALE CAT 323D L. DESCRIPTION IN ENGLISH BELOW. * PL * DO SPRZEDA?Y CAT 323D L. ZAPRASZAMY TAK?E KLIENTóW Z ZAGRANICY. ****** ****** ****** ****** ****** THIS MACHINE IS READY TO WORK STRAIGHT AFTER PURCHASE. NO LEAKING, NOTHING TO FIX, GOOD AND STRONG MACHINE. - WE CAN ARRANGE TRANSPORT OF THIS MACHINE TO YOUR YARD, AT A VERY REASONABLE PRICE. - LOCATION: POLAND [POST CODE] 64-900, [CITY] PI?A. WE INVITE YOU WITH A MECHANIC. THERE IS NOTHING TO HIDE. A SERVICE OR AN EXPERT CAN BE SENT TO THE INSPECTION. - YEAR OF PRODUCTION: 2011 - MILEAGE: 8500 MH - MORE INFORMATION IN ENGLISH WILL BE PROVIDE AT TELEPHONE: (0048) 570 188 117 OR E-MAIL: MARCIN.REJCH@GMAIL.COM VISIT OUR WEBSITE ABC.SWENSKA.COM.PL ****** ****** ****** ****** ****** - OFERTA WARTA PRZEMY?LENIA. W GOTOWO?CI DO PRACY OD RAZU PO ZAKUPIE. - DO OGL?DNI?CIA: PL 64-900 PI?A. ZAPRASZAMY Z MECHANIKIEM. NIE MA NIC DO UKRYCIA, DLATEGO BEZ OBAW NA OGL?DZINY MO?NA PRZYS?A? RZECZOZNAWC? LUB SERWIS, KTóRY WSZYSTKO DOK?ADNIE SPRAWDZI. - CENA NETTO: 295 000 PLN - ROK PRODUKCJI: 2011 - PRZEBIEG: 8500 MH - WI?CEJ INFORMACJI POD TELEFONEM: 57 018 81 17 - MASZYNA NA SZYBKOZ??CZU LEHNHOFF. PODWOZIE 50%, 3 ?Y?KI - 60 CM(0,5M3) 140CM (1,4M3) ORAZ SKARPóWKA HYDRAULICZNA 200CM, KLEPKI 800MM, SZYBKOZ??CZE LEHNHOFF, POMPA DO PALIWA, KLIMATYZACJA, TYLNA KAMERA, WYJ?CIA HYDRAULICZNE, CENTRALNE SMAROWANIE, RADIO, INSTRUKCJA OBS?UGI W J?ZYKU POLSKIM. - NIE ODPOWIADAMY ZA EWENTUALNE B??DY LUB NIEAKTUALNO?? OG?OSZENIA. NINIEJSZE OG?OSZENIE JEST WY??CZNIE INFORMACJ? HANDLOW? I NIE STANOWI OFERTY W MY?L ART. 66, PARAGRAF 1. KODEKSU CYWILNEGO. ZAPRASZAMY NA NASZ? STRON? ABC.SWENSKA.COM.PL
Vendedor: SWENSKA POWERHOUSE Marcin Piotr Rejch
Año de construcción: usado
Precio: 110 €
Ubicación: Land-de Germany, 26215 Wiefelstede
Vendedor: Theodor Eberlei GmbH & Co.KG
Año de construcción: usado
Precio: 40.100 €
Ubicación: Land-
* eng * for sale liebherr r934b hdsl litronic. description in english below.
* pl * do sprzeda?y liebherr r934b hdsl litronic. zapraszamy tak?e klientów z zagranicy. 

************************************************
this machine is ready to work straight after purchase. company did care about this machine, that's why it will serve well a few nice years without causing problems.
- we can arrange transport of this machine to your yard, at a very reasonable price because we have specialized semi-trailers.
- location: poland [post code] 55-050, [city] sobótka. we invite you with a mechanic. there is nothing to hide. a service or an expert can be sent to the inspection.
- net price: 40 700 euro
- year of production:  2006
- mileage: 14000 mh
- more information in english will be provide at telephone: (0048) 570 188 117 or e-mail: marcin.rejch@gmail.com

************************************************
- oferta warta przemy?lenia. po zakupie jest od r?ki gotowa do pracy. by?o o ni? dbane dlatego pos?u?y jeszcze ?adnych par? lat bez sprawiania k?opotów. 
- do ogl?dni?cia: pl 55-050 sobótka. zapraszamy z mechanikiem. nie ma nic do ukrycia, nie boimy si?, dlatego na ogl?dziny mo?na wys?a? rzeczoznawc? lub serwis. 
- cena netto: 170 000 pln 
- rok produkcji: 2006
- przebieg: 14000  mh
- wi?cej informacji pod telefonem: 57 018 81 17 
- szybkoz??cze verahter cw45s, klimatyzacja, centralne smarowanie, szeroko?? transportowa 3,2m, kabina, radio, ?wie?o wieniec robiony + obrotnica nowa. maszyna w ci?g?ej eksploatacji.

niniejsze og?oszenie jest wy??cznie informacj? handlow? i nie stanowi oferty w my?l art. 66, paragraf 1. kodeksu cywilnego. sprzedaj?cy nie odpowiada za ewentualne b??dy lub nieaktualno?? og?oszenia.

 * ENG * FOR SALE LIEBHERR R934B HDSL LITRONIC. DESCRIPTION IN ENGLISH BELOW. * PL * DO SPRZEDA?Y LIEBHERR R934B HDSL LITRONIC. ZAPRASZAMY TAK?E KLIENTóW Z ZAGRANICY. ************************************************ THIS MACHINE IS READY TO WORK STRAIGHT AFTER PURCHASE. COMPANY DID CARE ABOUT THIS MACHINE, THAT'S WHY IT WILL SERVE WELL A FEW NICE YEARS WITHOUT CAUSING PROBLEMS. - WE CAN ARRANGE TRANSPORT OF THIS MACHINE TO YOUR YARD, AT A VERY REASONABLE PRICE BECAUSE WE HAVE SPECIALIZED SEMI-TRAILERS. - LOCATION: POLAND [POST CODE] 55-050, [CITY] SOBóTKA. WE INVITE YOU WITH A MECHANIC. THERE IS NOTHING TO HIDE. A SERVICE OR AN EXPERT CAN BE SENT TO THE INSPECTION. - NET PRICE: 40 700 EURO - YEAR OF PRODUCTION: 2006 - MILEAGE: 14000 MH - MORE INFORMATION IN ENGLISH WILL BE PROVIDE AT TELEPHONE: (0048) 570 188 117 OR E-MAIL: MARCIN.REJCH@GMAIL.COM ************************************************ - OFERTA WARTA PRZEMY?LENIA. PO ZAKUPIE JEST OD R?KI GOTOWA DO PRACY. BY?O O NI? DBANE DLATEGO POS?U?Y JESZCZE ?ADNYCH PAR? LAT BEZ SPRAWIANIA K?OPOTóW. - DO OGL?DNI?CIA: PL 55-050 SOBóTKA. ZAPRASZAMY Z MECHANIKIEM. NIE MA NIC DO UKRYCIA, NIE BOIMY SI?, DLATEGO NA OGL?DZINY MO?NA WYS?A? RZECZOZNAWC? LUB SERWIS. - CENA NETTO: 170 000 PLN - ROK PRODUKCJI: 2006 - PRZEBIEG: 14000 MH - WI?CEJ INFORMACJI POD TELEFONEM: 57 018 81 17 - SZYBKOZ??CZE VERAHTER CW45S, KLIMATYZACJA, CENTRALNE SMAROWANIE, SZEROKO?? TRANSPORTOWA 3,2M, KABINA, RADIO, ?WIE?O WIENIEC ROBIONY + OBROTNICA NOWA. MASZYNA W CI?G?EJ EKSPLOATACJI. NINIEJSZE OG?OSZENIE JEST WY??CZNIE INFORMACJ? HANDLOW? I NIE STANOWI OFERTY W MY?L ART. 66, PARAGRAF 1. KODEKSU CYWILNEGO. SPRZEDAJ?CY NIE ODPOWIADA ZA EWENTUALNE B??DY LUB NIEAKTUALNO?? OG?OSZENIA.
Vendedor: SWENSKA POWERHOUSE Marcin Piotr Rejch
Año de construcción: usado
Precio: 150 €
Ubicación: Land-de Germany, 26215 Wiefelstede
Vendedor: Theodor Eberlei GmbH & Co.KG
Año de construcción: usado
Precio: 30.000 €
Ubicación: Land-* eng * for sale impact crusher hammer mill inlet 400x800mm. description in english below.
* pl * do sprzeda?y kruszarka udarowa m?otkowa wlot 400x800mm. zapraszamy tak?e klientów z zagranicy. 

************************************************
this machine is ready to work straight after purchase. company did care about this machine, that's why it will serve well a few nice years without causing problems.
- we can arrange transport of this machine to your yard, at a very reasonable price because we have specialized semi-trailers.
- location: poland [post code] 11-015 , [city] olsztynek. we invite you with a mechanic. there is nothing to hide. a service or an expert can be sent to the inspection.
- net price: 29 904 euro
- year of production: 2005
- more information in english will be provide at telephone: (0048) 570 188 117 or e-mail: marcin.rejch@gmail.com
************************************************
- oferta warta przemy?lenia. po zakupie jest od r?ki gotowa do pracy. by?o o ni? dbane dlatego pos?u?y jeszcze ?adnych par? lat bez sprawiania k?opotów. 
- do ogl?dni?cia: pl 11-015 olsztynek . zapraszamy z mechanikiem. nie ma nic do ukrycia, nie boimy si?, dlatego na ogl?dziny mo?na wys?a? rzeczoznawc? lub serwis. 
- cena netto:  125 000 pln 
- rok produkcji: 2005
- wi?cej informacji pod telefonem: 57 018 81 17 
- wydajno?? 150 t/h. najlepiej nadaje si? do w?gla, ska?y i kamienia. maszyna po odnowieniu. (nowe cz??ci)
mo?emy tak?e zrobi? j? z lini? podawczo -odbiorcz? .
> kruszarka pkl wraz z szaf? sterownicz?.....................................................  125 000z? netto.
> kosz zasypowy oko?o 6-8 m kub.    ......................................................     27 000 zl netto
> ta?moci?g odbieraj?cy o d? 14 mb i szeroko?ci ta?my 800mm w cenie     18 000z? netto
> ta?moci?g podaj?cy o d? 8 mb i szeroko?ci ta?my 800mm w cenie         12 000z? netto.
> razem                                                            182 000 z? netto.
> cena nie zawiera kosztów transportu natomiast zawiera monta? , rozruch i szkolenie plus 2 przegl?dy .

niniejsze og?oszenie jest wy??cznie informacj? handlow? i nie stanowi oferty w my?l art. 66, paragraf 1. kodeksu cywilnego. sprzedaj?cy nie odpowiada za ewentualne b??dy lub nieaktualno?? og?oszenia.

 * ENG * FOR SALE IMPACT CRUSHER HAMMER MILL INLET 400X800MM. DESCRIPTION IN ENGLISH BELOW. * PL * DO SPRZEDA?Y KRUSZARKA UDAROWA M?OTKOWA WLOT 400X800MM. ZAPRASZAMY TAK?E KLIENTóW Z ZAGRANICY. ************************************************ THIS MACHINE IS READY TO WORK STRAIGHT AFTER PURCHASE. COMPANY DID CARE ABOUT THIS MACHINE, THAT'S WHY IT WILL SERVE WELL A FEW NICE YEARS WITHOUT CAUSING PROBLEMS. - WE CAN ARRANGE TRANSPORT OF THIS MACHINE TO YOUR YARD, AT A VERY REASONABLE PRICE BECAUSE WE HAVE SPECIALIZED SEMI-TRAILERS. - LOCATION: POLAND [POST CODE] 11-015 , [CITY] OLSZTYNEK. WE INVITE YOU WITH A MECHANIC. THERE IS NOTHING TO HIDE. A SERVICE OR AN EXPERT CAN BE SENT TO THE INSPECTION. - NET PRICE: 29 904 EURO - YEAR OF PRODUCTION: 2005 - MORE INFORMATION IN ENGLISH WILL BE PROVIDE AT TELEPHONE: (0048) 570 188 117 OR E-MAIL: MARCIN.REJCH@GMAIL.COM ************************************************ - OFERTA WARTA PRZEMY?LENIA. PO ZAKUPIE JEST OD R?KI GOTOWA DO PRACY. BY?O O NI? DBANE DLATEGO POS?U?Y JESZCZE ?ADNYCH PAR? LAT BEZ SPRAWIANIA K?OPOTóW. - DO OGL?DNI?CIA: PL 11-015 OLSZTYNEK . ZAPRASZAMY Z MECHANIKIEM. NIE MA NIC DO UKRYCIA, NIE BOIMY SI?, DLATEGO NA OGL?DZINY MO?NA WYS?A? RZECZOZNAWC? LUB SERWIS. - CENA NETTO: 125 000 PLN - ROK PRODUKCJI: 2005 - WI?CEJ INFORMACJI POD TELEFONEM: 57 018 81 17 - WYDAJNO?? 150 T/H. NAJLEPIEJ NADAJE SI? DO W?GLA, SKA?Y I KAMIENIA. MASZYNA PO ODNOWIENIU. (NOWE CZ??CI) MO?EMY TAK?E ZROBI? J? Z LINI? PODAWCZO -ODBIORCZ? . > KRUSZARKA PKL WRAZ Z SZAF? STEROWNICZ?..................................................... 125 000Z? NETTO. > KOSZ ZASYPOWY OKO?O 6-8 M KUB. ...................................................... 27 000 ZL NETTO > TA?MOCI?G ODBIERAJ?CY O D? 14 MB I SZEROKO?CI TA?MY 800MM W CENIE 18 000Z? NETTO > TA?MOCI?G PODAJ?CY O D? 8 MB I SZEROKO?CI TA?MY 800MM W CENIE 12 000Z? NETTO. > RAZEM 182 000 Z? NETTO. > CENA NIE ZAWIERA KOSZTóW TRANSPORTU NATOMIAST ZAWIERA MONTA? , ROZRUCH I SZKOLENIE PLUS 2 PRZEGL?DY . NINIEJSZE OG?OSZENIE JEST WY??CZNIE INFORMACJ? HANDLOW? I NIE STANOWI OFERTY W MY?L ART. 66, PARAGRAF 1. KODEKSU CYWILNEGO. SPRZEDAJ?CY NIE ODPOWIADA ZA EWENTUALNE B??DY LUB NIEAKTUALNO?? OG?OSZENIA.
Vendedor: SWENSKA POWERHOUSE Marcin Piotr Rejch
Año de construcción: usado
Precio: 120 €
Ubicación: Land-de Germany, 26215 Wiefelstede
Vendedor: Theodor Eberlei GmbH & Co.KG
Año de construcción: usado
Precio: 66.050 €
Ubicación: Land-
* eng * for sale dynapac f300cs. description in english below.
* pl * do sprzeda?y dynapac f300cs. zapraszamy tak?e klientów z zagranicy. 

************************************************
this machine is ready to work straight after purchase. company did care about this machine, that's why it will serve well a few nice years without causing problems.
- we can arrange transport of this machine to your yard, at a very reasonable price because we have specialized semi-trailers.
- location: poland [post code] 96-111, [city] huta zawadzka. we invite you with a mechanic. there is nothing to hide. a service or an expert can be sent to the inspection.
- net price: 65 789 euro
- year of production: 2004
- mileage: 8500 mh
- more information in english will be provide at telephone: (0048) 570 188 117 or e-mail: marcin.rejch@gmail.com
************************************************
- oferta warta przemy?lenia. po zakupie jest od r?ki gotowa do pracy. by?o o ni? dbane dlatego pos?u?y jeszcze ?adnych par? lat bez sprawiania k?opotów. 
- do ogl?dni?cia: pl 96-111 huta zawadzka. zapraszamy z mechanikiem. nie ma nic do ukrycia, nie boimy si?, dlatego na ogl?dziny mo?na wys?a? rzeczoznawc? lub serwis. 
- cena netto: 275 000 pln 
- rok produkcji: 2004
- przebieg:  8500 mh
- wi?cej informacji pod telefonem: 57 018 81 17 
- w komplecie dwie belki : vb1105pl z 2004r (szerokosc 3,0-9,0 m ) i sb1250pl z 2008r ( szeroko?c 3,0-16,0 m z ko?cówkami belki vario ) - podgrzewanie elektryczne. niwelacja moba - kompletna i sprawna. centralne smarowanie.

niniejsze og?oszenie jest wy??cznie informacj? handlow? i nie stanowi oferty w my?l art. 66, paragraf 1. kodeksu cywilnego. sprzedaj?cy nie odpowiada za ewentualne b??dy lub nieaktualno?? og?oszenia.

 * ENG * FOR SALE DYNAPAC F300CS. DESCRIPTION IN ENGLISH BELOW. * PL * DO SPRZEDA?Y DYNAPAC F300CS. ZAPRASZAMY TAK?E KLIENTóW Z ZAGRANICY. ************************************************ THIS MACHINE IS READY TO WORK STRAIGHT AFTER PURCHASE. COMPANY DID CARE ABOUT THIS MACHINE, THAT'S WHY IT WILL SERVE WELL A FEW NICE YEARS WITHOUT CAUSING PROBLEMS. - WE CAN ARRANGE TRANSPORT OF THIS MACHINE TO YOUR YARD, AT A VERY REASONABLE PRICE BECAUSE WE HAVE SPECIALIZED SEMI-TRAILERS. - LOCATION: POLAND [POST CODE] 96-111, [CITY] HUTA ZAWADZKA. WE INVITE YOU WITH A MECHANIC. THERE IS NOTHING TO HIDE. A SERVICE OR AN EXPERT CAN BE SENT TO THE INSPECTION. - NET PRICE: 65 789 EURO - YEAR OF PRODUCTION: 2004 - MILEAGE: 8500 MH - MORE INFORMATION IN ENGLISH WILL BE PROVIDE AT TELEPHONE: (0048) 570 188 117 OR E-MAIL: MARCIN.REJCH@GMAIL.COM ************************************************ - OFERTA WARTA PRZEMY?LENIA. PO ZAKUPIE JEST OD R?KI GOTOWA DO PRACY. BY?O O NI? DBANE DLATEGO POS?U?Y JESZCZE ?ADNYCH PAR? LAT BEZ SPRAWIANIA K?OPOTóW. - DO OGL?DNI?CIA: PL 96-111 HUTA ZAWADZKA. ZAPRASZAMY Z MECHANIKIEM. NIE MA NIC DO UKRYCIA, NIE BOIMY SI?, DLATEGO NA OGL?DZINY MO?NA WYS?A? RZECZOZNAWC? LUB SERWIS. - CENA NETTO: 275 000 PLN - ROK PRODUKCJI: 2004 - PRZEBIEG: 8500 MH - WI?CEJ INFORMACJI POD TELEFONEM: 57 018 81 17 - W KOMPLECIE DWIE BELKI : VB1105PL Z 2004R (SZEROKOSC 3,0-9,0 M ) I SB1250PL Z 2008R ( SZEROKO?C 3,0-16,0 M Z KO?CóWKAMI BELKI VARIO ) - PODGRZEWANIE ELEKTRYCZNE. NIWELACJA MOBA - KOMPLETNA I SPRAWNA. CENTRALNE SMAROWANIE. NINIEJSZE OG?OSZENIE JEST WY??CZNIE INFORMACJ? HANDLOW? I NIE STANOWI OFERTY W MY?L ART. 66, PARAGRAF 1. KODEKSU CYWILNEGO. SPRZEDAJ?CY NIE ODPOWIADA ZA EWENTUALNE B??DY LUB NIEAKTUALNO?? OG?OSZENIA.
Vendedor: SWENSKA POWERHOUSE Marcin Piotr Rejch
Año de construcción: usado
Precio: 190 €
Ubicación: Land-de Germany, 26215 Wiefelstede
Vendedor: Theodor Eberlei GmbH & Co.KG
Año de construcción: usado
Precio: 111.700 €
Ubicación: Land-
* eng * for sale drillto zt-25 cdf . description in english below.
* pl * do sprzeda?y drillto zt-25 cdf . zapraszamy tak?e klientów z zagranicy. 

************************************************
this machine is ready to work straight after purchase. company did care about this machine, that's why it will serve well a few nice years without causing problems.
- we can arrange transport of this machine to your yard, at a very reasonable price because we have specialized semi-trailers.
- location: poland [post code] 33-112 , [city] tarnów. we invite you with a mechanic. there is nothing to hide. a service or an expert can be sent to the inspection.
- net price:  111 244 euro
- year of production:  2011
- mileage:  717 mh
- more information in english will be provide at telephone: (0048) 570 188 117 or e-mail: marcin.rejch@gmail.com
************************************************
- oferta warta przemy?lenia. po zakupie jest od r?ki gotowa do pracy. by?o o ni? dbane dlatego pos?u?y jeszcze ?adnych par? lat bez sprawiania k?opotów. 
- do ogl?dni?cia: pl 33-112 tarnów. zapraszamy z mechanikiem. nie ma nic do ukrycia, nie boimy si?, dlatego na ogl?dziny mo?na wys?a? rzeczoznawc? lub serwis. 
- cena netto:  465 000 pln 
- rok produkcji: 2011
- przebieg: 717 mh
- wi?cej informacji pod telefonem: 57 018 81 17 
- wiertnica: waga ok. 10t, d?ugo?? transportowa: 6,60 m, szeroko??: 2,18 m, wysoko??: 2,10 m, si?a ci?gni?cia i pchania 25t, g?sienice stalowe nak?adkami gumowymi, silnik wysokopr??ny 132 kw, moment obrotowy 11000 nm, zestaw rozwiertaków z przegubami (fi 200, 300, 400, 500, 600), obudowa sondy, przewód wiertniczy fi 73x282 (94 ?erdzi kutych x 3m = 282m), uk?ad przytwierdzenia do gruntu na czas pracy
zestaw bez systemu lokalizacyjnego. samochód specjalny man f2001 z zamontowanym osprz?tem do wykonywania prac wiertniczych (zestaw p?ucz?cy, itp.), rocznik 1999, poj. silnika 12000 cm3, diesel, 930000 km, masa w?asna 13080, masa ca?kowita 26000. przyczepa ci??arowa goldhofer 3 osie, ?adowno?? 18600, masa w?asna 5400, masa ca?kowita 24000, rok prod. 1976, nowe opony (10 szt- kola 4x2 + 2x1)


niniejsze og?oszenie jest wy??cznie informacj? handlow? i nie stanowi oferty w my?l art. 66, paragraf 1. kodeksu cywilnego. sprzedaj?cy nie odpowiada za ewentualne b??dy lub nieaktualno?? og?oszenia.

 * ENG * FOR SALE DRILLTO ZT-25 CDF . DESCRIPTION IN ENGLISH BELOW. * PL * DO SPRZEDA?Y DRILLTO ZT-25 CDF . ZAPRASZAMY TAK?E KLIENTóW Z ZAGRANICY. ************************************************ THIS MACHINE IS READY TO WORK STRAIGHT AFTER PURCHASE. COMPANY DID CARE ABOUT THIS MACHINE, THAT'S WHY IT WILL SERVE WELL A FEW NICE YEARS WITHOUT CAUSING PROBLEMS. - WE CAN ARRANGE TRANSPORT OF THIS MACHINE TO YOUR YARD, AT A VERY REASONABLE PRICE BECAUSE WE HAVE SPECIALIZED SEMI-TRAILERS. - LOCATION: POLAND [POST CODE] 33-112 , [CITY] TARNóW. WE INVITE YOU WITH A MECHANIC. THERE IS NOTHING TO HIDE. A SERVICE OR AN EXPERT CAN BE SENT TO THE INSPECTION. - NET PRICE: 111 244 EURO - YEAR OF PRODUCTION: 2011 - MILEAGE: 717 MH - MORE INFORMATION IN ENGLISH WILL BE PROVIDE AT TELEPHONE: (0048) 570 188 117 OR E-MAIL: MARCIN.REJCH@GMAIL.COM ************************************************ - OFERTA WARTA PRZEMY?LENIA. PO ZAKUPIE JEST OD R?KI GOTOWA DO PRACY. BY?O O NI? DBANE DLATEGO POS?U?Y JESZCZE ?ADNYCH PAR? LAT BEZ SPRAWIANIA K?OPOTóW. - DO OGL?DNI?CIA: PL 33-112 TARNóW. ZAPRASZAMY Z MECHANIKIEM. NIE MA NIC DO UKRYCIA, NIE BOIMY SI?, DLATEGO NA OGL?DZINY MO?NA WYS?A? RZECZOZNAWC? LUB SERWIS. - CENA NETTO: 465 000 PLN - ROK PRODUKCJI: 2011 - PRZEBIEG: 717 MH - WI?CEJ INFORMACJI POD TELEFONEM: 57 018 81 17 - WIERTNICA: WAGA OK. 10T, D?UGO?? TRANSPORTOWA: 6,60 M, SZEROKO??: 2,18 M, WYSOKO??: 2,10 M, SI?A CI?GNI?CIA I PCHANIA 25T, G?SIENICE STALOWE NAK?ADKAMI GUMOWYMI, SILNIK WYSOKOPR??NY 132 KW, MOMENT OBROTOWY 11000 NM, ZESTAW ROZWIERTAKóW Z PRZEGUBAMI (FI 200, 300, 400, 500, 600), OBUDOWA SONDY, PRZEWóD WIERTNICZY FI 73X282 (94 ?ERDZI KUTYCH X 3M = 282M), UK?AD PRZYTWIERDZENIA DO GRUNTU NA CZAS PRACY ZESTAW BEZ SYSTEMU LOKALIZACYJNEGO. SAMOCHóD SPECJALNY MAN F2001 Z ZAMONTOWANYM OSPRZ?TEM DO WYKONYWANIA PRAC WIERTNICZYCH (ZESTAW P?UCZ?CY, ITP.), ROCZNIK 1999, POJ. SILNIKA 12000 CM3, DIESEL, 930000 KM, MASA W?ASNA 13080, MASA CA?KOWITA 26000. PRZYCZEPA CI??AROWA GOLDHOFER 3 OSIE, ?ADOWNO?? 18600, MASA W?ASNA 5400, MASA CA?KOWITA 24000, ROK PROD. 1976, NOWE OPONY (10 SZT- KOLA 4X2 + 2X1) NINIEJSZE OG?OSZENIE JEST WY??CZNIE INFORMACJ? HANDLOW? I NIE STANOWI OFERTY W MY?L ART. 66, PARAGRAF 1. KODEKSU CYWILNEGO. SPRZEDAJ?CY NIE ODPOWIADA ZA EWENTUALNE B??DY LUB NIEAKTUALNO?? OG?OSZENIA.
Vendedor: SWENSKA POWERHOUSE Marcin Piotr Rejch
Año de construcción: usado
Precio: 145 €
Ubicación: Land-de Germany, 26215 Wiefelstede
Vendedor: Theodor Eberlei GmbH & Co.KG
Año de construcción: usado
Precio: 57.700 €
Ubicación: Land-
* eng * for sale xcmg gr135 ce description in english below.
* pl * do sprzeda?y xcmg gr135 ce. zapraszamy tak?e klientów z zagranicy. 

************************************************
this machine is ready to work straight after purchase. the machine was used in the company from the novelty. company did care about this machine, that's why it will serve well a few nice years without causing problems.
- we can arrange transport of this machine to your yard, at a very reasonable price because we have specialized semi-trailers.
- location: poland [post code] 34-700, [city] rabka-zdrój. we invite you with a mechanic. there is nothing to hide. a service or an expert can be sent to the inspection.
- net price: 57 554 euro
- year of production: 2011
- mileage: 142 mh
- more information in english will be provide at telephone: (0048) 570 188 117 or e-mail: marcin.rejch@gmail.com
************************************************
- oferta warta przemy?lenia. maszyna jest u?ytkowana w firmie od nowo?ci. po zakupie jest od r?ki gotowa do pracy. by?o o ni? dbane dlatego pos?u?y jeszcze ?adnych par? lat bez sprawiania k?opotów. 
- do ogl?dni?cia: pl 34-700 rabka-zdrój. zapraszamy z mechanikiem. nie ma nic do ukrycia, nie boimy si?, dlatego na ogl?dziny mo?na wys?a? rzeczoznawc? lub serwis. 
- cena netto: 240 000 pln 
- rok produkcji: 2011
- przebieg: 142 mh
- wi?cej informacji pod telefonem: 57 018 81 17 
- pe?na opcja: 2 lemiesze, zrywak, centralne smarowanie, kamery, klimatyzacja.

niniejsze og?oszenie jest wy??cznie informacj? handlow? i nie stanowi oferty w my?l art. 66, paragraf 1. kodeksu cywilnego. sprzedaj?cy nie odpowiada za ewentualne b??dy lub nieaktualno?? og?oszenia.

 * ENG * FOR SALE XCMG GR135 CE DESCRIPTION IN ENGLISH BELOW. * PL * DO SPRZEDA?Y XCMG GR135 CE. ZAPRASZAMY TAK?E KLIENTóW Z ZAGRANICY. ************************************************ THIS MACHINE IS READY TO WORK STRAIGHT AFTER PURCHASE. THE MACHINE WAS USED IN THE COMPANY FROM THE NOVELTY. COMPANY DID CARE ABOUT THIS MACHINE, THAT'S WHY IT WILL SERVE WELL A FEW NICE YEARS WITHOUT CAUSING PROBLEMS. - WE CAN ARRANGE TRANSPORT OF THIS MACHINE TO YOUR YARD, AT A VERY REASONABLE PRICE BECAUSE WE HAVE SPECIALIZED SEMI-TRAILERS. - LOCATION: POLAND [POST CODE] 34-700, [CITY] RABKA-ZDRóJ. WE INVITE YOU WITH A MECHANIC. THERE IS NOTHING TO HIDE. A SERVICE OR AN EXPERT CAN BE SENT TO THE INSPECTION. - NET PRICE: 57 554 EURO - YEAR OF PRODUCTION: 2011 - MILEAGE: 142 MH - MORE INFORMATION IN ENGLISH WILL BE PROVIDE AT TELEPHONE: (0048) 570 188 117 OR E-MAIL: MARCIN.REJCH@GMAIL.COM ************************************************ - OFERTA WARTA PRZEMY?LENIA. MASZYNA JEST U?YTKOWANA W FIRMIE OD NOWO?CI. PO ZAKUPIE JEST OD R?KI GOTOWA DO PRACY. BY?O O NI? DBANE DLATEGO POS?U?Y JESZCZE ?ADNYCH PAR? LAT BEZ SPRAWIANIA K?OPOTóW. - DO OGL?DNI?CIA: PL 34-700 RABKA-ZDRóJ. ZAPRASZAMY Z MECHANIKIEM. NIE MA NIC DO UKRYCIA, NIE BOIMY SI?, DLATEGO NA OGL?DZINY MO?NA WYS?A? RZECZOZNAWC? LUB SERWIS. - CENA NETTO: 240 000 PLN - ROK PRODUKCJI: 2011 - PRZEBIEG: 142 MH - WI?CEJ INFORMACJI POD TELEFONEM: 57 018 81 17 - PE?NA OPCJA: 2 LEMIESZE, ZRYWAK, CENTRALNE SMAROWANIE, KAMERY, KLIMATYZACJA. NINIEJSZE OG?OSZENIE JEST WY??CZNIE INFORMACJ? HANDLOW? I NIE STANOWI OFERTY W MY?L ART. 66, PARAGRAF 1. KODEKSU CYWILNEGO. SPRZEDAJ?CY NIE ODPOWIADA ZA EWENTUALNE B??DY LUB NIEAKTUALNO?? OG?OSZENIA.
Vendedor: SWENSKA POWERHOUSE Marcin Piotr Rejch
Año de construcción: usado
Precio: 255 €
Ubicación: Land-de Germany, 26215 Wiefelstede
Vendedor: Theodor Eberlei GmbH & Co.KG
Año de construcción: usado
Precio: 29.200 €
Ubicación: Land-  
* eng * for sale atlas 1704 hd. description in english below.
* pl * do sprzeda?y atlas 1704 hd. zapraszamy tak?e klientów z zagranicy. 

******  ******  ******  ******  ******  
this machine is ready to work straight after purchase. the machine was used in the company for 1 year. no leaking, nothing to fix, good and strong machine. 
- we can arrange transport of this machine to your yard, at a very reasonable price.
- location: poland [post code] 08-500, [city] ryki. we invite you with a mechanic. there is nothing to hide. a service or an expert can be sent to the inspection.
- year of production: 2002
- mileage: 10650 mh
- more information in english will be provide at telephone: (0048) 570 188 117 or e-mail: marcin.rejch@gmail.com

******  ******  ******  ******  ******  
- oferta warta przemy?lenia. maszyna jest u?ytkowana w firmie 1 rok. w gotowo?ci do pracy od razu po zakupie. 
- do ogl?dni?cia: pl 08-500, ryki . zapraszamy z mechanikiem. nie ma nic do ukrycia, dlatego bez obaw na ogl?dziny mo?na przys?a? rzeczoznawc? lub serwis, który wszystko dok?adnie sprawdzi. 
- cena netto: 121 000 pln 
- rok produkcji: 2002
- przebieg: 10650 mh
- wi?cej informacji pod telefonem: 57 018 81 17 
- rami? 3x ?amane, instalacja do m?ota, podwozie 80%, centralne smarowanie, po przegl?dzie, wymianie oleju i filtrów w hydraulice, maszyna w ci?g?ej eksploatacji. 
- nie odpowiadamy za ewentualne b??dy lub nieaktualno?? og?oszenia. niniejsze og?oszenie jest wy??cznie informacj? handlow? i nie stanowi oferty w my?l art. 66, paragraf 1. kodeksu cywilnego.

 * ENG * FOR SALE ATLAS 1704 HD. DESCRIPTION IN ENGLISH BELOW. * PL * DO SPRZEDA?Y ATLAS 1704 HD. ZAPRASZAMY TAK?E KLIENTóW Z ZAGRANICY. ****** ****** ****** ****** ****** THIS MACHINE IS READY TO WORK STRAIGHT AFTER PURCHASE. THE MACHINE WAS USED IN THE COMPANY FOR 1 YEAR. NO LEAKING, NOTHING TO FIX, GOOD AND STRONG MACHINE. - WE CAN ARRANGE TRANSPORT OF THIS MACHINE TO YOUR YARD, AT A VERY REASONABLE PRICE. - LOCATION: POLAND [POST CODE] 08-500, [CITY] RYKI. WE INVITE YOU WITH A MECHANIC. THERE IS NOTHING TO HIDE. A SERVICE OR AN EXPERT CAN BE SENT TO THE INSPECTION. - YEAR OF PRODUCTION: 2002 - MILEAGE: 10650 MH - MORE INFORMATION IN ENGLISH WILL BE PROVIDE AT TELEPHONE: (0048) 570 188 117 OR E-MAIL: MARCIN.REJCH@GMAIL.COM ****** ****** ****** ****** ****** - OFERTA WARTA PRZEMY?LENIA. MASZYNA JEST U?YTKOWANA W FIRMIE 1 ROK. W GOTOWO?CI DO PRACY OD RAZU PO ZAKUPIE. - DO OGL?DNI?CIA: PL 08-500, RYKI . ZAPRASZAMY Z MECHANIKIEM. NIE MA NIC DO UKRYCIA, DLATEGO BEZ OBAW NA OGL?DZINY MO?NA PRZYS?A? RZECZOZNAWC? LUB SERWIS, KTóRY WSZYSTKO DOK?ADNIE SPRAWDZI. - CENA NETTO: 121 000 PLN - ROK PRODUKCJI: 2002 - PRZEBIEG: 10650 MH - WI?CEJ INFORMACJI POD TELEFONEM: 57 018 81 17 - RAMI? 3X ?AMANE, INSTALACJA DO M?OTA, PODWOZIE 80%, CENTRALNE SMAROWANIE, PO PRZEGL?DZIE, WYMIANIE OLEJU I FILTRóW W HYDRAULICE, MASZYNA W CI?G?EJ EKSPLOATACJI. - NIE ODPOWIADAMY ZA EWENTUALNE B??DY LUB NIEAKTUALNO?? OG?OSZENIA. NINIEJSZE OG?OSZENIE JEST WY??CZNIE INFORMACJ? HANDLOW? I NIE STANOWI OFERTY W MY?L ART. 66, PARAGRAF 1. KODEKSU CYWILNEGO.
Vendedor: SWENSKA POWERHOUSE Marcin Piotr Rejch
Año de construcción: usado
Precio: 450 €
Ubicación: Land-de Germany, 26215 Wiefelstede
Vendedor: Theodor Eberlei GmbH & Co.KG
Año de construcción: usado
Precio: 27.700 €
Ubicación: Land-

* eng * for sale kaiser s-2. description in english below.
* pl * do sprzeda?y kaiser s-2 . zapraszamy tak?e klientów z zagranicy. 


******  ******  ******  ******  ******  
this machine is ready to work straight after purchase. the machine was used in the company for 6 years. no leaking, nothing to fix, good and strong machine. 
- we can arrange transport of this machine to your yard, at a very reasonable price.
- location: poland [post code] 59-307, [city] zimna woda. we invite you with a mechanic. there is nothing to hide. a service or an expert can be sent to the inspection.
- year of production: 2000
- mileage: 8000 mh
- more information in english will be provide at telephone: (0048) 570 188 117 or e-mail: marcin.rejch@gmail.com

******  ******  ******  ******  ******  
- oferta warta przemy?lenia. maszyna jest u?ytkowana w firmie 6 lat. w gotowo?ci do pracy od razu po zakupie. 
- do ogl?dni?cia: pl 59-307 zimna woda . zapraszamy z mechanikiem. nie ma nic do ukrycia, dlatego bez obaw na ogl?dziny mo?na przys?a? rzeczoznawc? lub serwis, który wszystko dok?adnie sprawdzi. 
- cena netto: 115 000 pln 
- rok produkcji: 2000
- przebieg: 8000 mh
- wi?cej informacji pod telefonem: 57 018 81 17 
- silnik 4 cylindrowy perkins turbo diesel, ch?odzony ciecz?, system hydrauliki ludv - uk?ad przep?ywów niezale?nych od obci??e? wysi?gnika, sterowanie joysticki eurosterowanie, dodatkowy zbiornik paliwa w podwoziu ok. 276 litrów z elektryczna pompka na przepompowanie, hydrauliczne wyj?cia na: ?y?k? skarpow?, m?ot, ?y?k? otwieran? (chwytakow?) kaiser greife, powertilt, 5 wyj?? na ramieniu, wyj?cia hydrauliczne i mocowania do nawijarki hydraulicznej, hydrauliczny motor obrotu z 2 pr?dko?ciami, hydrauliczne wysuwane przednie nogi * ENG * FOR SALE KAISER S-2. DESCRIPTION IN ENGLISH BELOW. * PL * DO SPRZEDA?Y KAISER S-2 . ZAPRASZAMY TAK?E KLIENTóW Z ZAGRANICY. ****** ****** ****** ****** ****** THIS MACHINE IS READY TO WORK STRAIGHT AFTER PURCHASE. THE MACHINE WAS USED IN THE COMPANY FOR 6 YEARS. NO LEAKING, NOTHING TO FIX, GOOD AND STRONG MACHINE. - WE CAN ARRANGE TRANSPORT OF THIS MACHINE TO YOUR YARD, AT A VERY REASONABLE PRICE. - LOCATION: POLAND [POST CODE] 59-307, [CITY] ZIMNA WODA. WE INVITE YOU WITH A MECHANIC. THERE IS NOTHING TO HIDE. A SERVICE OR AN EXPERT CAN BE SENT TO THE INSPECTION. - YEAR OF PRODUCTION: 2000 - MILEAGE: 8000 MH - MORE INFORMATION IN ENGLISH WILL BE PROVIDE AT TELEPHONE: (0048) 570 188 117 OR E-MAIL: MARCIN.REJCH@GMAIL.COM ****** ****** ****** ****** ****** - OFERTA WARTA PRZEMY?LENIA. MASZYNA JEST U?YTKOWANA W FIRMIE 6 LAT. W GOTOWO?CI DO PRACY OD RAZU PO ZAKUPIE. - DO OGL?DNI?CIA: PL 59-307 ZIMNA WODA . ZAPRASZAMY Z MECHANIKIEM. NIE MA NIC DO UKRYCIA, DLATEGO BEZ OBAW NA OGL?DZINY MO?NA PRZYS?A? RZECZOZNAWC? LUB SERWIS, KTóRY WSZYSTKO DOK?ADNIE SPRAWDZI. - CENA NETTO: 115 000 PLN - ROK PRODUKCJI: 2000 - PRZEBIEG: 8000 MH - WI?CEJ INFORMACJI POD TELEFONEM: 57 018 81 17 - SILNIK 4 CYLINDROWY PERKINS TURBO DIESEL, CH?ODZONY CIECZ?, SYSTEM HYDRAULIKI LUDV - UK?AD PRZEP?YWóW NIEZALE?NYCH OD OBCI??E? WYSI?GNIKA, STEROWANIE JOYSTICKI EUROSTEROWANIE, DODATKOWY ZBIORNIK PALIWA W PODWOZIU OK. 276 LITRóW Z ELEKTRYCZNA POMPKA NA PRZEPOMPOWANIE, HYDRAULICZNE WYJ?CIA NA: ?Y?K? SKARPOW?, M?OT, ?Y?K? OTWIERAN? (CHWYTAKOW?) KAISER GREIFE, POWERTILT, 5 WYJ?? NA RAMIENIU, WYJ?CIA HYDRAULICZNE I MOCOWANIA DO NAWIJARKI HYDRAULICZNEJ, HYDRAULICZNY MOTOR OBROTU Z 2 PR?DKO?CIAMI, HYDRAULICZNE WYSUWANE PRZEDNIE NOGI "?APY" TELEFUSS, WSZYSTKIE KOLA SKR?TNE, NOWE ?O?YSKO OBROTU, CENTRALNE SMAROWANIE - NIE ODPOWIADAMY ZA EWENTUALNE B??DY LUB NIEAKTUALNO?? OG?OSZENIA. NINIEJSZE OG?OSZENIE JEST WY??CZNIE INFORMACJ? HANDLOW? I NIE STANOWI OFERTY W MY?L ART. 66, PARAGRAF 1. KODEKSU CYWILNEGO.
Vendedor: SWENSKA POWERHOUSE Marcin Piotr Rejch
Año de construcción: usado
Precio: 90 €
Ubicación: Land-de Germany, 26215 Wiefelstede
Vendedor: Theodor Eberlei GmbH & Co.KG
Año de construcción: usado
Precio: 26.400 €
Ubicación: Land-
* eng * for sale atlas 1805. description in english below.
* pl * do sprzeda?y atlas 1805 . zapraszamy tak?e klientów z zagranicy. 

************************************************
this machine is ready to work straight after purchase. the machine was used in the company for 6 years. company did care about this machine, that's why it will serve well a few nice years without causing problems.
- we can arrange transport of this machine to your yard, at a very reasonable price because we have specialized semi-trailers.
- location: poland [post code] 63-522, [city] ja?winy . we invite you with a mechanic. there is nothing to hide. a service or an expert can be sent to the inspection.
- net price: 26 200  euro
- year of production: 2002 
- more information in english will be provide at telephone: (0048) 570 188 117 or e-mail: marcin.rejch@gmail.com
************************************************
- oferta warta przemy?lenia. maszyna jest u?ytkowana w firmie 6 lat. po zakupie jest od r?ki gotowa do pracy. by?o o ni? dbane dlatego pos?u?y jeszcze ?adnych par? lat bez sprawiania k?opotów. 
- do ogl?dni?cia: pl  63-522 ja?winy. zapraszamy z mechanikiem. nie ma nic do ukrycia, nie boimy si?, dlatego na ogl?dziny mo?na wys?a? rzeczoznawc? lub serwis. 
- cena netto: 110 000 pln 
- rok produkcji: 2002
- wi?cej informacji pod telefonem: 57 018 81 17 
- silnik deutz czterocylindrowy 140 km, rami? 3x ?amane, 3 ?y?ki w komplecie skarbówka, hydraulicznie uchylna szeroko?? 2m pojemno?? 1m3, ?y?ka do kopania pojemno?? 1,2 m3 oraz ?y?ka o szeroko?ci 60cm, centralne smarowanie, linia do m?ota, szybkoz??cze. 

niniejsze og?oszenie jest wy??cznie informacj? handlow? i nie stanowi oferty w my?l art. 66, paragraf 1. kodeksu cywilnego. sprzedaj?cy nie odpowiada za ewentualne b??dy lub nieaktualno?? og?oszenia.

 * ENG * FOR SALE ATLAS 1805. DESCRIPTION IN ENGLISH BELOW. * PL * DO SPRZEDA?Y ATLAS 1805 . ZAPRASZAMY TAK?E KLIENTóW Z ZAGRANICY. ************************************************ THIS MACHINE IS READY TO WORK STRAIGHT AFTER PURCHASE. THE MACHINE WAS USED IN THE COMPANY FOR 6 YEARS. COMPANY DID CARE ABOUT THIS MACHINE, THAT'S WHY IT WILL SERVE WELL A FEW NICE YEARS WITHOUT CAUSING PROBLEMS. - WE CAN ARRANGE TRANSPORT OF THIS MACHINE TO YOUR YARD, AT A VERY REASONABLE PRICE BECAUSE WE HAVE SPECIALIZED SEMI-TRAILERS. - LOCATION: POLAND [POST CODE] 63-522, [CITY] JA?WINY . WE INVITE YOU WITH A MECHANIC. THERE IS NOTHING TO HIDE. A SERVICE OR AN EXPERT CAN BE SENT TO THE INSPECTION. - NET PRICE: 26 200 EURO - YEAR OF PRODUCTION: 2002 - MORE INFORMATION IN ENGLISH WILL BE PROVIDE AT TELEPHONE: (0048) 570 188 117 OR E-MAIL: MARCIN.REJCH@GMAIL.COM ************************************************ - OFERTA WARTA PRZEMY?LENIA. MASZYNA JEST U?YTKOWANA W FIRMIE 6 LAT. PO ZAKUPIE JEST OD R?KI GOTOWA DO PRACY. BY?O O NI? DBANE DLATEGO POS?U?Y JESZCZE ?ADNYCH PAR? LAT BEZ SPRAWIANIA K?OPOTóW. - DO OGL?DNI?CIA: PL 63-522 JA?WINY. ZAPRASZAMY Z MECHANIKIEM. NIE MA NIC DO UKRYCIA, NIE BOIMY SI?, DLATEGO NA OGL?DZINY MO?NA WYS?A? RZECZOZNAWC? LUB SERWIS. - CENA NETTO: 110 000 PLN - ROK PRODUKCJI: 2002 - WI?CEJ INFORMACJI POD TELEFONEM: 57 018 81 17 - SILNIK DEUTZ CZTEROCYLINDROWY 140 KM, RAMI? 3X ?AMANE, 3 ?Y?KI W KOMPLECIE SKARBóWKA, HYDRAULICZNIE UCHYLNA SZEROKO?? 2M POJEMNO?? 1M3, ?Y?KA DO KOPANIA POJEMNO?? 1,2 M3 ORAZ ?Y?KA O SZEROKO?CI 60CM, CENTRALNE SMAROWANIE, LINIA DO M?OTA, SZYBKOZ??CZE. NINIEJSZE OG?OSZENIE JEST WY??CZNIE INFORMACJ? HANDLOW? I NIE STANOWI OFERTY W MY?L ART. 66, PARAGRAF 1. KODEKSU CYWILNEGO. SPRZEDAJ?CY NIE ODPOWIADA ZA EWENTUALNE B??DY LUB NIEAKTUALNO?? OG?OSZENIA.
Vendedor: SWENSKA POWERHOUSE Marcin Piotr Rejch
Año de construcción: usado
Precio: 310 €
Ubicación: Land-de Germany, 26215 Wiefelstede
Vendedor: Theodor Eberlei GmbH & Co.KG
Año de construcción: usado
Precio: 31.000 €
Ubicación: Land-
* eng * for sale scania simon snorhel st300. description in english below.
* pl * do sprzeda?y scania simon snorhel st300 . zapraszamy tak?e klientów z zagranicy. 

************************************************
this machine is ready to work straight after purchase. the machine was used in the company for 4 years. company did care about this machine, that's why it will serve well a few nice years without causing problems.
- we can arrange transport of this machine to your yard, at a very reasonable price because we have specialized semi-trailers.
- location: poland [post code] 64-920, [city] pi?a. we invite you with a mechanic. there is nothing to hide. a service or an expert can be sent to the inspection.
- net price: 31 000 euro
- year of production: 1992 
- more information in english will be provide at telephone: (0048) 570 188 117 or e-mail: marcin.rejch@gmail.com
************************************************
- oferta warta przemy?lenia. maszyna jest u?ytkowana w firmie 4 lata. po zakupie jest od r?ki gotowa do pracy. by?o o ni? dbane dlatego pos?u?y jeszcze ?adnych par? lat bez sprawiania k?opotów. 
- do ogl?dni?cia: pl 64-920 pi?a. zapraszamy z mechanikiem. nie ma nic do ukrycia, nie boimy si?, dlatego na ogl?dziny mo?na wys?a? rzeczoznawc? lub serwis. 
- cena netto: 129 000 pln 
- rok produkcji: 1992
- wi?cej informacji pod telefonem: 57 018 81 17 
- podno?nik monta?owy marki : simon snorkel st 300. podwozie scania 113h 310km. nap?d 6x4
 maksymalna wysoko?? robocza 32,0 m, maksymalny wysi?g roboczy 20 m, ud?wig kosza 400 kg, - kosz obrotowy. k?t obrotu n x 360°. wyposa?enie standardowe: proporcjonalne sterowanie ruchów roboczych, urz?dzenie ??czno?ci (operator- za?oga w koszu), podk?ady pod podpory, podpory hydrauliczne z mo?liwo?ci? wysuwu na jedn? stron?, awaryjny nap?d ruchów roboczych.+ dodatkowy silnik spalinowy, centralne smarowanie. 
niniejsze og?oszenie jest wy??cznie informacj? handlow? i nie stanowi oferty w my?l art. 66, paragraf 1. kodeksu cywilnego. sprzedaj?cy nie odpowiada za ewentualne b??dy lub nieaktualno?? og?oszenia.

 * ENG * FOR SALE SCANIA SIMON SNORHEL ST300. DESCRIPTION IN ENGLISH BELOW. * PL * DO SPRZEDA?Y SCANIA SIMON SNORHEL ST300 . ZAPRASZAMY TAK?E KLIENTóW Z ZAGRANICY. ************************************************ THIS MACHINE IS READY TO WORK STRAIGHT AFTER PURCHASE. THE MACHINE WAS USED IN THE COMPANY FOR 4 YEARS. COMPANY DID CARE ABOUT THIS MACHINE, THAT'S WHY IT WILL SERVE WELL A FEW NICE YEARS WITHOUT CAUSING PROBLEMS. - WE CAN ARRANGE TRANSPORT OF THIS MACHINE TO YOUR YARD, AT A VERY REASONABLE PRICE BECAUSE WE HAVE SPECIALIZED SEMI-TRAILERS. - LOCATION: POLAND [POST CODE] 64-920, [CITY] PI?A. WE INVITE YOU WITH A MECHANIC. THERE IS NOTHING TO HIDE. A SERVICE OR AN EXPERT CAN BE SENT TO THE INSPECTION. - NET PRICE: 31 000 EURO - YEAR OF PRODUCTION: 1992 - MORE INFORMATION IN ENGLISH WILL BE PROVIDE AT TELEPHONE: (0048) 570 188 117 OR E-MAIL: MARCIN.REJCH@GMAIL.COM ************************************************ - OFERTA WARTA PRZEMY?LENIA. MASZYNA JEST U?YTKOWANA W FIRMIE 4 LATA. PO ZAKUPIE JEST OD R?KI GOTOWA DO PRACY. BY?O O NI? DBANE DLATEGO POS?U?Y JESZCZE ?ADNYCH PAR? LAT BEZ SPRAWIANIA K?OPOTóW. - DO OGL?DNI?CIA: PL 64-920 PI?A. ZAPRASZAMY Z MECHANIKIEM. NIE MA NIC DO UKRYCIA, NIE BOIMY SI?, DLATEGO NA OGL?DZINY MO?NA WYS?A? RZECZOZNAWC? LUB SERWIS. - CENA NETTO: 129 000 PLN - ROK PRODUKCJI: 1992 - WI?CEJ INFORMACJI POD TELEFONEM: 57 018 81 17 - PODNO?NIK MONTA?OWY MARKI : SIMON SNORKEL ST 300. PODWOZIE SCANIA 113H 310KM. NAP?D 6X4 MAKSYMALNA WYSOKO?? ROBOCZA 32,0 M, MAKSYMALNY WYSI?G ROBOCZY 20 M, UD?WIG KOSZA 400 KG, - KOSZ OBROTOWY. K?T OBROTU N X 360°. WYPOSA?ENIE STANDARDOWE: PROPORCJONALNE STEROWANIE RUCHóW ROBOCZYCH, URZ?DZENIE ??CZNO?CI (OPERATOR- ZA?OGA W KOSZU), PODK?ADY POD PODPORY, PODPORY HYDRAULICZNE Z MO?LIWO?CI? WYSUWU NA JEDN? STRON?, AWARYJNY NAP?D RUCHóW ROBOCZYCH.+ DODATKOWY SILNIK SPALINOWY, CENTRALNE SMAROWANIE. NINIEJSZE OG?OSZENIE JEST WY??CZNIE INFORMACJ? HANDLOW? I NIE STANOWI OFERTY W MY?L ART. 66, PARAGRAF 1. KODEKSU CYWILNEGO. SPRZEDAJ?CY NIE ODPOWIADA ZA EWENTUALNE B??DY LUB NIEAKTUALNO?? OG?OSZENIA.
Vendedor: SWENSKA POWERHOUSE Marcin Piotr Rejch
Año de construcción: usado
Precio: 110 €
Ubicación: Land-de Germany, 26215 Wiefelstede
Vendedor: Theodor Eberlei GmbH & Co.KG
Año de construcción: usado
Ubicación: Land--smw, diameter 250 mm
-unknown, diameter 250 mm
-arowa, type 200, diameter 200 mm
-rã–hm, diameter 250 mm
-rã–hm, diameter 400 mm
-unknown, diameter 315 mm
-forkardt, diameter 200 mm
 -SMW, DIAMETER 250 MM -UNKNOWN, DIAMETER 250 MM -AROWA, TYPE 200, DIAMETER 200 MM -RÖHM, DIAMETER 250 MM -RÖHM, DIAMETER 400 MM -UNKNOWN, DIAMETER 315 MM -FORKARDT, DIAMETER 200 MM
Vendedor: Schraag Werkzeugmaschinen GmbH
Año de construcción: usado
Precio: 80 €
Ubicación: Land-de Germany, 26215 Wiefelstede
Vendedor: Theodor Eberlei GmbH & Co.KG
Año de construcción: usado
Precio: 150 €
Ubicación: Land-de Germany, 26215 Wiefelstede
Vendedor: Theodor Eberlei GmbH & Co.KG
Año de construcción: usado
Precio: 180 €
Ubicación: Land-de Germany, 26215 Wiefelstede
Vendedor: Theodor Eberlei GmbH & Co.KG
Año de construcción: usado
Precio: 255 €
Ubicación: Land-de Germany, 26215 Wiefelstede
Vendedor: Theodor Eberlei GmbH & Co.KG
Año de construcción: usado
Precio: 150 €
Ubicación: Land-de Germany, 26215 Wiefelstede
Vendedor: Theodor Eberlei GmbH & Co.KG
Año de construcción: usado
Precio: 190 €
Ubicación: Land-de Germany, 26215 Wiefelstede
Vendedor: Theodor Eberlei GmbH & Co.KG
Año de construcción: usado
Precio: 160 €
Ubicación: Land-de Germany, 26215 Wiefelstede
Vendedor: Theodor Eberlei GmbH & Co.KG
Año de construcción: usado
Precio: 130 €
Ubicación: Land-de Germany, 26215 Wiefelstede
Vendedor: Theodor Eberlei GmbH & Co.KG
Año de construcción: usado
Precio: 150 €
Ubicación: Land-de Germany, 26215 Wiefelstede
Vendedor: Theodor Eberlei GmbH & Co.KG
Año de construcción: usado
Precio: 110 €
Ubicación: Land-de Germany, 26215 Wiefelstede
Vendedor: Theodor Eberlei GmbH & Co.KG
Año de construcción: usado
Ubicación: Land-diameter: 240 mm<br/>numer of jaw: 3 stück<br/>height: 140 mm<br/>total power requirement: kw<br/>weight of the machine ca.: t<br/>dimensions of the machine ca.: m<br/><br/><br/><br/><br/> DIAMETER: 240 MM
NUMER OF JAW: 3 STüCK
HEIGHT: 140 MM
TOTAL POWER REQUIREMENT: KW
WEIGHT OF THE MACHINE CA.: T
DIMENSIONS OF THE MACHINE CA.: M
Vendedor: Johann Kleinlein Werkzeugmaschinen GmbH & Co.KG
Año de construcción: usado
Ubicación: Land-centre height: 160 mm<br/>chucking diameter: 160 mm<br/>indexing: 15 °<br/>groove width: 12 mm<br/>weight: 50 kg<br/>dimensions of the machine ca.: 550 x 230 x 200 mm<br/>- s/n: 1117<br/>- arowa three-jaw chuck<br/>  including jaws<br/>- indexing every 15°<br/><br/><br/><br/><br/><br/> CENTRE HEIGHT: 160 MM
CHUCKING DIAMETER: 160 MM
INDEXING: 15 °
GROOVE WIDTH: 12 MM
WEIGHT: 50 KG
DIMENSIONS OF THE MACHINE CA.: 550 X 230 X 200 MM
- S/N: 1117
- AROWA THREE-JAW CHUCK
INCLUDING JAWS
- INDEXING EVERY 15°

Vendedor: KIRCHGEORG Werkzeugmaschinen GmbH
Usted no ha encontrado su máquina deseada? enviar consulta a todos los distribuidores (no hay registro necesario)